Tagged with levant

Giải mã cuộc chinh phục Miền đất hứa

Giải mã cuộc chinh phục Miền đất hứa

Ngô Vũ dịch    La Recherche No 391 – 12.2005 Miền đất hứa do những người Do Thái thực hiện chỉ là một câu chuyện hoang đường: các nhà khảo cổ học đã tìm được bằng chứng cho khẳng định này. Hơn thế nữa, những phát hiện của họ còn cho phép đưa ra một … Tiếp tục đọc