Tagged with Lê Trung Hưng

Hồ Sĩ Đống (1739-1785) Bậc thầy thi ca thời Lê Trung Hưng

Hồ Sĩ Đống (1739-1785) Bậc thầy thi ca thời Lê Trung Hưng

TS Phạm Trọng Chánh           Hồ Sĩ Đống được Phạm Đình Hổ trong Vũ Trung tùy bút, bài Thi ca kể tên cùng Nguyễn Tông Khuê, Nguyễn Huy Oánh là ba bậc thầy phục hưng thi ca. Nhưng ngày nay chúng ta không còn biết tác phẩm, chỉ biết ông là anh họ Hồ Xuân … Tiếp tục đọc