Tagged with Lê Nguyễn

Đối đầu Mỹ – Trung hơi giống thời Chiến tranh Lạnh

Đối đầu Mỹ – Trung hơi giống thời Chiến tranh Lạnh

DOYLE MCMANUS, Los Angeles Times Người dịch: Lê Nguyễn WASHINGTON – Tổng thống Biden đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh vào thứ Sáu [24 tháng 9], nó có vẻ đang chuyển sang một cái gì đó – nếu như bạn không theo dõi, bạn có thể đã bỏ lỡ nó. Cuộc họp quy … Tiếp tục đọc