Tagged with Lê Ngọc Quốc

Sông Nhựt Bổn ở Nam Bộ xưa

Sông Nhựt Bổn ở Nam Bộ xưa

Lê Ngọc Quốc[1]   TÂY NAM BỘ- LƯU DÂN VÀ ĐẤT MỚI Vùng đất ven bờ bắc sông Tiền ngày nay, theo các tài liệu xưa ghi chép thì từ nữa cuối cuối thế kỷ 17 đã xuất hiện lưu dân từ miền ngoài vào lưu trú. Họ có thể là những cố nông đi … Tiếp tục đọc

Xứ Nhật Bản ở Nam Bộ xưa!

Xứ Nhật Bản ở Nam Bộ xưa!

Lê Ngọc Quốc* I . LƯU DÂN VÀ ĐẤT MỚI Vùng đất nam bộ ngày nay, theo các tài liệu xưa ghi chép từ đầu thế kỷ 17 đã xuất hiện lưu dân từ miền ngoài vào. Họ có thể là những cố nông đi tìm đất mới, tội đồ bỏ trốn, ngưới tránh sưu … Tiếp tục đọc