Tagged with Lê Chí Hiếu

Hồ Quý Ly – Đấng minh quân cải cách hay kẻ gian hùng

Hồ Quý Ly – Đấng minh quân cải cách hay kẻ gian hùng

Lê Chí Hiếu Vốn dĩ dòng chảy của lịch sử Việt Nam theo tư tưởng nho giáo không đánh giá các triều đại mà ông vua đầu tiên của những triều đại ấy không cam phận tôi đòiđoạt lấy ngôi vị một cách chẳng êm thấm là các triều đại chính thống, chính vậy trong … Tiếp tục đọc