Tagged with lang xang

Lịch sử Lào: vương quốc Lang Xang

Lịch sử Lào: vương quốc Lang Xang

Tạ Đức Vượng Lịch sử dân tộc Lào ngày nay, mà trước kia là Vương quốc Lạn Xạng có nhiều thăng trầm, sự thăng trầm đó có ảnh hưởng từ các nước lân bang của Lào. Ngay từ khi bắt đầu thành lập nên vương triều của mình nó cũng là sự mâu thuẫn, xung … Tiếp tục đọc