Tagged with Kháng chiến chống Pháp

Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc Kháng Chiến Chống Pháp (1946-1954)

Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc Kháng Chiến Chống Pháp (1946-1954)

Phạm Cao Dương Chiến tranh đồng nghĩa với bom đạn, với súng gươm, với giết chóc, với gian lao, khổ ải, với tàn phá, hủy diệt,… mà lại nói tới lãng mạn, hay dù hẹp hơn, tới thi ca lãng mạn là một điều hoàn toàn nghịch lý, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng … Tiếp tục đọc

Nguyên nhân Điện Biên Phủ thất thủ

Nguyên nhân Điện Biên Phủ thất thủ

Trọng Đạt I. Từ toàn quốc kháng chiến tới Điện Biên Phủ Ngày 9-3-1945 Nhật đảo chính pháp tại Đông Dương, Đại sứ Nhật yết kiến nhà vua và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam . Bảo Đại bèn tuyên bố độc lập ngày 10-3-1945 và gia nhập khối Đại Đông Á, … Tiếp tục đọc

Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

Cuộc Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Tuyên ngôn Độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Nhưng thực dân Pháp từ lâu đã có ý … Tiếp tục đọc