Tagged with Kara-Khanid

Những đế quốc của dân du mục

Những đế quốc của dân du mục

Các triều đại du mục tại Trung Á theo dòng thời gian Người Hung Nô Hung nô là các bộ lạc du cư ở khu vực Trung Á, nói chung sinh sống ở khu vực thuộc Mông Cổ ngày nay. Từ thế kỷ 3 TCN họ đã kiểm soát một đế chế rộng lớn trên … Tiếp tục đọc