Tagged with judah

Những Khám Phá Của Khảo Cổ Học Về Thánh Kinh

Những Khám Phá Của Khảo Cổ Học Về Thánh Kinh

Nguyễn Hoài Vân NHỮNG CÂU HỎI :   Từ một mảnh đất nghèo nàn, chật hẹp, nép mình giữa Địa Trung Hải và sa mạc cằn cỗi, luôn bị đè nén bởi những đế quốc hùng cường lân cận, luôn phải quằn quại trong hạn hán, đói khổ, trong chiến tranh tàn phá, một áng văn vĩ … Tiếp tục đọc