Tagged with Homo erectus

Nguồn gốc loài người: Người Đứng Thẳng

Nguồn gốc loài người: Người Đứng Thẳng

Ở ngưỡng cửa của loài người có 1 tổ tiên đầy bí ẩn. Đó là Người Đứng Thẳng (Homo erectus). Người Đứng Thẳng có não nhỏ hơn 1 chút, hàm lớn hơn 1 chút, nhưng về cơ bản giống chúng ta. Họ xuất hiện trên Trái Đất gần 2 triệu năm trước. Tiếp tục đọc