Tagged with Hoàng thành Thăng Long

Phát hiện khảo cổ học về Hoàng thành Thăng Long

Phát hiện khảo cổ học về Hoàng thành Thăng Long

Tống Trung Tín – Bùi Minh Trí Lời mở đầu Cuộc khai quật khảo cổ học từ tháng 12/2002 đến 31/3/2004 do Viện Khảo cổ học Việt Nam thực hiện tại địa điểm 18 Hoàng Diệu, Ba Đình (Hà Nội), đã phát lộ một quần thể bao gồm nhiều loại hình di tích kiến trúc … Tiếp tục đọc