Tagged with Hoàng Ngũ Phúc

Thân thế và sự nghiệp Hoàng Ngũ Phúc

Thân thế và sự nghiệp Hoàng Ngũ Phúc

  Khổng Đức Thiêm  Hoàng Ngũ Phúc, còn gọi là Hoàng Đình Việp, cất tiếng khóc chào đời vào năm Quý Tỵ [1713] trong một gia đình nông dân có truyền thống hiếu học và thượng võ ở làng Phụng Công, tổng Mỹ Cầu, huyện Yên Dũng, phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc, nay là … Tiếp tục đọc