Tagged with hindu

Ấn giáo

Ấn giáo

Ysé Tradan Masquelier Tiến sĩ Tôn giáo học Vũ Lưu Xuân dịch Với một tỷ tín đồ, ngày nay Ấn giáo là Tôn giáo thứ sáu trên thế giới. Tại Ấn Độ,người theo Ấn giáo rất đông, chiếm 83% trăm dân số, tức khoảng 900 triệu tín đồ.Ở Népal, Ấn giáo là quốc giáo, trong … Tiếp tục đọc