Tagged with Himars

Himars đã làm biến đổi cục diện chiến trường tại Ukraine và làm thay đổi tư duy chiến tranh hiện đại

Himars đã làm biến đổi cục diện chiến trường tại Ukraine và làm thay đổi tư duy chiến tranh hiện đại

 Cù Tuấn dịch từ Wall Street Journal  Hệ thống tên lửa cơ động với độ chính xác cao của Mỹ, với việc cách mạng hóa chiến lược quân sự, đang ngăn cản Nga xâm lược Ukraine. Một cuộc cách mạng toàn cầu về chiến tranh đang làm thay đổi đáng kể quy mô của cuộc … Tiếp tục đọc