Tagged with Hán

Con đường tơ lụa

Con đường tơ lụa

Trần Yên Thảo & Lâm Hoàng Lân Biên soạn đề tài này, ngoài những sách tham khảo đã liệt kê, chúng tôi có sử dụng số lớn tư liệu, nhờ bạn bè ghi chép qua nhiều năm, tại các thư viện Cam Túc, Thanh Hải và Tân Cương (Trung Quốc). Đó là những tư liệu … Tiếp tục đọc