Tagged with hàn quốc

Hàn Quốc: Hoá rồng, độc tài và dân chủ

Hàn Quốc: Hoá rồng, độc tài và dân chủ

Hàn Quốc là tấm gương chưa từng có tiền lệ trong lịch sử để các nước đi sau nghiên cứu, tham khảo. Nhưng con đường tăng trưởng, phát triển rồi hóa rồng thông qua phương thức độc tài để đi đến dân chủ ở Hàn Quốc là một quá trình nghiệt ngã, đầy mâu thuẫn và không nên đánh giá một cách giản đơn.  Tiếp tục đọc

Chiến Tranh Triều Tiên (1950-53)

Chiến Tranh Triều Tiên (1950-53)

Phạm Văn Tuấn Do không có hiệp định hòa bình nên về mặt kỹ thuật Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn tiếp tục ở trong tình trạng chiến tranh và có thể phát động tấn công bất ngờ mà không cần tuyên chiến Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến đầu tiên mà Liên Hiệp Quốc … Tiếp tục đọc