Tagged with đông dương

Đọc báo cũ của Úc viết về Đông Dương

Đọc báo cũ của Úc viết về Đông Dương

Chuyển ngữ: Vũ Đức Trung, CSsR  Nỗi lòng của một thừa sai: Tại sao tôi không trở về Pháp Lời người dịch: Bài báo này được đăng trên tạp chí Freeman’s Journal, xuất bản tại Sydney, số ra thứ 5 ngày 14 tháng 4 năm 1927, trang 29. Đây là tâm sự của một nhà … Tiếp tục đọc

Sự kết thúc của Đông Dương thuộc Pháp và Thỏa ước bốn bên ký tại Paris ngày 29 – 12 – 1954

Sự kết thúc của Đông Dương thuộc Pháp và Thỏa ước bốn bên ký tại Paris ngày 29 – 12 – 1954

Trương Đình Bạch Hồng Trước đây, thực dân Pháp tập hợp ba nước Đông Dương lại thành một đơn vị thuộc địa chung, gọi là Đông Dương thuộc Pháp và đặt nó dưới sự thống trị của một bộ máy chính quyền do một viên Toàn quyền đứng đầu. Vì vậy, việc kết thúc cuộc … Tiếp tục đọc

Liên Xô với việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương – Hội nghị Giơnevơ 1954

Liên Xô với việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương – Hội nghị Giơnevơ 1954

Nghiencuulichsu không đồng ý với quan điểm của bài viết cho rằng Hội nghị Giơnevơ 1954 là “thắng lợi của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước”. Trong lịch sử, khi một dân tộc vì sức ép của các cường quốc mà phải phân chia lãnh thổ đất … Tiếp tục đọc

Ngô Đình Diệm, ông là ai?

Ngô Đình Diệm, ông là ai?

 Ngô Ðình Diệm (1897 – 1963): Thời Kỳ Chưa Nắm Quyền, 1897-1954 Vũ Ngự Chiêu Ngày 25/4/1961, Tướng Edward G. Lansdale–người được coi như hiểu biết rất rõ Việt Nam Cộng Hòa [VNCH]–viết báo cáo lên Thứ trưởng Quốc phòng Roswell L. Gilpatric, Chủ tịch Ủy Ban Ðặc Nhiệm Việt Nam [Presidential Task Force on … Tiếp tục đọc