Tagged with Độc tài

Hàn Quốc: Hoá rồng, độc tài và dân chủ

Hàn Quốc: Hoá rồng, độc tài và dân chủ

Hàn Quốc là tấm gương chưa từng có tiền lệ trong lịch sử để các nước đi sau nghiên cứu, tham khảo. Nhưng con đường tăng trưởng, phát triển rồi hóa rồng thông qua phương thức độc tài để đi đến dân chủ ở Hàn Quốc là một quá trình nghiệt ngã, đầy mâu thuẫn và không nên đánh giá một cách giản đơn.  Tiếp tục đọc

Quyền kiểm soát Kinh tế và Chủ nghĩa Độc tài Toàn trị

Quyền kiểm soát Kinh tế và Chủ nghĩa Độc tài Toàn trị

Friedrich August von Hayek* Trích từ Sách Con đường Dẫn đến Tình trạng Nô dịch “Quyền kiểm soát sự sản sinh của cải là quyền kiểm soát của chính đời sống con người.” – Hilaire Belloc Hầu hết những nhà hoạch định vốn là những người đã nghiêm túc suy xét những khía cạnh thực tiển những công việc của … Tiếp tục đọc