Tagged with Đỗ Thúc Tĩnh

Vùng đất Khánh Hòa sớm có con đường và trường học mang tên danh nhân Đỗ Thúc Tĩnh

Vùng đất Khánh Hòa sớm có con đường và trường học mang tên danh nhân Đỗ Thúc Tĩnh

Nguyễn Văn Nghệ Sách Đại Nam liệt truyện ghi về cụ Đỗ Thúc Tĩnh: “ Bấy giờ Diên Khánh đất bỏ hoang, dân hao mòn, Thúc Tĩnh tìm mọi cách vỗ về, mộ dân xiêu tán đến lựa đất cho ở, làm nhà cửa cho, cấp cho điền khí, kẻ ốm đau thời thuốc thang, … Tiếp tục đọc

Đỗ Thúc Tĩnh- Một vị quan có tiếng cần- cán- công- liêm được Vua- Quan- Dân tín nhiệm và ái mộ

Đỗ Thúc Tĩnh- Một vị quan có tiếng cần- cán- công- liêm được Vua- Quan- Dân tín nhiệm và ái mộ

  Nguyễn Văn Nghệ          Cụ Đỗ Thúc Tĩnh, quê xã La Châu, tổng Phước Tường Thượng, huyện Hòa Vang , tỉnh Quảng Nam (nay là thôn La Châu ,xã Hòa Khương , huyện Hòa Vang , thành phố Đà Nẵng), sinh năm Mậu Dần (1818).Lúc nhỏ có tên là Đỗ Như Chương. Đỗ cử … Tiếp tục đọc