Tagged with Đỗ Đăng Tào

Những góp ý liên quan đến Đỗ Đăng Tào

Những góp ý liên quan đến Đỗ Đăng Tào

Nguyễn Văn Nghệ      Sau khi đọc bài viết “ Những khám phá mới qua tờ lệnh bổ nhiệm của Chánh Vệ Thủy Đỗ Đăng Tào” của tác giả Lâm Thanh Quang, đăng trên tạp chí Xưa& Nay số 469 tháng 6 năm 2018 từ trang 42-45, tôi xin có những góp ý sau:          … Tiếp tục đọc