Tagged with Dante Alighieli

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 2

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 2

NHỮNG CA KHÚC THẦN DIỆU (bài 2, thi ca khúc II,III) Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát   THẦN KHÚC DANTE THI CA KHÚC II TÓM LƯỢC.   Đăng Tử (Dante) do dự, Việt Sinh (Virgile) trấn an chàng. bảo rằng  Bích Thi (Béatrice) xuống cõi Minh Phủ (Limbes) nhờ ông … Tiếp tục đọc

Thần Khúc của Dante Alighieli (1265-1321)

Thần Khúc của Dante Alighieli (1265-1321)

Những Khúc Ca Thần Diệu CỦA   DANTE ALIGHIERI (1265-1321) TS Phạm Trọng Chánh         Nói đến Hy Lạp, người ta nói đến Homère, Virgile ngôn ngữ tiếng La Tinh, nói đến Đức là ngôn ngữ của Goethe, nói đến Anh là ngôn ngữ của Shakespeare, Pháp ngôn ngữ của Molière, Ý ngôn ngữ của … Tiếp tục đọc