Tagged with Đàng Trong

Về sự khởi đầu của Đàng Trong, những khuất khúc và kiến giải

Về sự khởi đầu của Đàng Trong, những khuất khúc và kiến giải

Hoàng Cương Nhóm Nghiên cứu lịch sử Năm 1558 Nguyễn Hoàng được cử đi trấn xứ Thuận Hóa. Về sự kiện này, người ta thường nói tới vai trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hoàng, Ngọc Bảo, vai trò chủ thể của Trịnh Kiểm lại trở nên bị động. Đó là sự hời hợt trong … Tiếp tục đọc

Xứ Nhật Bản ở Nam Bộ xưa!

Xứ Nhật Bản ở Nam Bộ xưa!

Lê Ngọc Quốc* I . LƯU DÂN VÀ ĐẤT MỚI Vùng đất nam bộ ngày nay, theo các tài liệu xưa ghi chép từ đầu thế kỷ 17 đã xuất hiện lưu dân từ miền ngoài vào. Họ có thể là những cố nông đi tìm đất mới, tội đồ bỏ trốn, ngưới tránh sưu … Tiếp tục đọc

Xứ Đàng Trong năm 1621

Xứ Đàng Trong năm 1621

Cristophoro Borri Nguyễn Khắc Xuyên và Nguyễn Nghị dịch, chú thích LỜI GIỚI THIỆU Vào đầu thế kỷ 17, nghĩa là trước đây gần 400 năm, đã có một người Ý tới Đàng Trong. Trong gần năm năm trời, ông đã xem xét và nhận định về đất nước và con người Việt Nam. Rồi … Tiếp tục đọc

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Đàng Trong (Việt Nam) thế kỷ XVI-XVIII thông qua những tư liệu và hiện vật đang lưu giữ tại Nhật Bản

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Đàng Trong (Việt Nam) thế kỷ XVI-XVIII thông qua những tư liệu và hiện vật đang lưu giữ tại Nhật Bản

Trần Đức Anh Sơn Từ tháng 4/2013 đến nay, với sự tài trợ của Quỹ Sumitomo Foundation (Nhật Bản), chúng tôi đã triển khai nghiên cứu đề tài Quan hệ giữa miền Trung Việt Nam với Nhật Bản từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XVIII. Đề tài do TS. Trần Đức Anh Sơn (Viện … Tiếp tục đọc