Tagged with Đại lý

Về mối u tình của Tào Thực với người chị dâu

Về mối u tình của Tào Thực với người chị dâu

Phạm Xuân Hy A-Lăng Ba Vi Bộ (淩波微步) Trong tiểu thuyết võ hiệp «Thiên Long Bát Bộ» của Kim Dung, nhân vật Đòan Dự có thế võ khinh công tuyệt kỹ gọi là «Lăng Ba Vi Bộ». Thật ra, bốn chữ này không phải do Kim Dung sáng tạo ra, mà ông đã mượn bốn … Tiếp tục đọc

Vương triều Đại Lý

Vương triều Đại Lý

Thiên Tường Người mở nghiệp vương triều Đại Lý Trong “Xạ điêu anh hùng truyện”, Nhất Đăng đại sư nói với Quách Tĩnh và Hoàng Dung rằng: “Nước Đại Lý ta từ Thần Thánh Văn Vũ đế Thái tổ dựng nước là năm Đinh Dậu, so với lúc Tống Thái tổ Triệu Khuông Dẫn làm … Tiếp tục đọc