Tagged with dạ lang

Mấy ý kiến về  trống đồng và tâm thức Việt cổ

Mấy ý kiến về trống đồng và tâm thức Việt cổ

GS. Trần Quốc Vượng Trống đồng không phải của riêng của người Việt Nam, càng không phải của riêng của người Trung Quốc. Có cả một khu vực văn hoá Trống đồng. Trên đại thể đó là khu vực Đông Nam Á, theo nghĩa rộng (chứ không phải chỉ theo ý nghĩa chính trị – … Tiếp tục đọc

Vương quốc Dạ Lang

Vương quốc Dạ Lang

Sử kí/Tây Nam Di liệt truyện  Người dịch : Tích Dã Diễn đàn Việt Học Có hàng chục quân trưởng người Di ở miền tây nam, Chính nghĩa: Ở phía nam của quận Thục. trong đó lớn nhất là quân trưởng nước Dạ Lang. Sách ẩn: Tuân Duyệt nói: “Là nước thuộc quận Kiền Vi.” Vi Chiêu nói: … Tiếp tục đọc