Tagged with cựu ước

Tiên tri Daniel và bốn đế quốc

Tiên tri Daniel và bốn đế quốc

Nguyễn Tiến Cảnh TIÊN TRI DANIEL VÀ 4 ĐẾ QUỐC Trong số những người DoThái bị bắt ở Judah và bị lưu đày đi Babylon, có một chàng trai trẻ tuổi tên DoThái là Daniel, tên Babylon là Balteshazzar (Daniel 1:1-7). Daniel sống vào một thời điểm đặc biệt khi mà hai vương quốc Judah … Tiếp tục đọc