Tagged with công chúa Ngoạn Thiềm

Bàn về Nguyễn Nộn và công chúa Ngoạn Thiềm

Bàn về Nguyễn Nộn và công chúa Ngoạn Thiềm

(nhân đọc Đôi điều nghi vấn của tác giả Đặng Hùng) Đặng Thanh Bình (1) Toàn thư chép: “Mậu Dần [1218] Mùa thu tháng 8, xuống chiếu bắt cư sĩ ở chùa Phù Đổng là Nguyễn Nộn, vì bắt được vàng ngọc mà không đem dâng (…) Kỷ Mão [1219] Mùa xuân tháng 2, Trần … Tiếp tục đọc