Tagged with chữ viết

Nguồn gốc của Bảng Chữ Cái

Nguồn gốc của Bảng Chữ Cái

Tác giả: John Boardlay Người dịch: Thuy Nguôn: I love photography Chữ viết là kết tủa, dạng rắn của ngôn ngữ. Nhưng còn hơn thế, đằng sau nguồn gốc, sự tiến hóa thì cách thức mà những con chữ được thêu dệt thành sản phẩm của một nền văn minh là một câu chuyện thật tuyệt … Tiếp tục đọc

Quần thể Mộ Bộc Dương là cuốn Vô Tự Chân Kinh của người Việt

Quần thể Mộ Bộc Dương là cuốn Vô Tự Chân Kinh của người Việt

Từ một khu mộ, không một chữ viết, tôi đã giải mã thành những khái niệm trong hệ thống dịch học, bao gồm cả Hà đồ và Lạc thư. Đồng thời tôi cũng giải mã các quái, quẻ, thông qua đó giải mã các con chữ, tất cả đều là dấu tích của người Việt. Điều đáng tiếc là các nhà Khảo cổ Trung quốc không công bố vị trí toàn bộ khu mộ, như đã nói trên. Tuy nhiên việc công bố mộ 50, 45, 31 chứng tỏ rằng họ đã khảo sát rất nhiều, theo tôi con số đó là 64, tức là 64 quẻ. Sở dĩ từ một khu mộ mà giải mã ra phức tạp như vậy là vì dịch học là văn hóa cốt lõi của người Việt, đây là thành quả mà tổ tiên họ đã mất cả hàng chục nghìn năm để đúc kết nên, từ đó lan tỏa ảnh hưởng lên mọi mặt của đời sống, trong đó có chữ viết, chữ Khoa đẩu hay chữ Âm dương – Dịch học, vì vậy làm sao mà chỉ vài trang mà nói cho đủ. Cũng chính vì vậy mà phương bắc đã cố công làm cho cái khái niệm Khoa đẩu trở thành mơ hồ, không có thật, bởi vì mỗi khi người Việt đã tìm ra nguồn gốc chữ Khoa đẩu thì họ sẽ tìm ra con đường trở về văn hóa dịch học và những thứ liên quan hàng chục ngàn năm trên khu vực Hoàng hà vốn là của tổ tiên họ Tiếp tục đọc

Tiếng Việt thời LM de Rhodes- Vài nhận xét về cách dùng “ăn chay, ăn kiêng, ăn tạp, khem, cữ”

Tiếng Việt thời LM de Rhodes- Vài nhận xét về cách dùng “ăn chay, ăn kiêng, ăn tạp, khem, cữ”

Nguyễn Cung Thông[1] Phần này bàn về một số cách dùng trong tiếng Việt như “ăn chay, ăn kiêng, ăn khem” và “ăn tạp” thời các LM Alexandre de Rhodes và Jeronimo Maiorica sang An Nam truyền đạo. Đây là những ‘cầu nối’ để có thể giải thích một số cách đọc tiếng Việt hiện … Tiếp tục đọc

Tiếng Việt thời LM de Rhodes – Cách nói tôi, ta, tao, tớ, qua, min …

Tiếng Việt thời LM de Rhodes – Cách nói tôi, ta, tao, tớ, qua, min …

                                                                                                            Nguyễn Cung Thông[1] Phần này bàn về các cách dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất vào thời linh mục (LM) Alexandre de Rhodes đến An Nam truyền đạo. Cách gọi đại từ nhân xưng với các ngôi chính là vết tích của truyền thống ngữ pháp La Tinh như sẽ thấy rõ … Tiếp tục đọc