Tagged with Chữ Latin

Chữ Latin và bước ngoặt lịch sử của chữ viết tộc Việt

Chữ Latin và bước ngoặt lịch sử của chữ viết tộc Việt

Ted LỜI TỰA Dân tộc Việt là một trong những tộc người có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Nếu tính từ khi lập quốc Văn Lang cho đến nay là gần 4.900 năm. Tuy hình thành sớm nhưng có lẽ phải mãi đến cuối thời kỳ Hùng Vương, người Văn Lang mới phôi … Tiếp tục đọc