Tagged with Chu Đạt Quan

Chu Đạt Quan viết về Đế Thiên Đế Thích

Chu Đạt Quan viết về Đế Thiên Đế Thích

Hồ Bạch Thảo Trên 700 năm về trước tác giả Chân Lạp Phong Thổ Ký [真臘風土記] đáp thuyền ngược dòng Cửu Long, thăm Đế Thiên Đế Thích. Chu Đạt Quan, người thời Nguyên, tác giả sách Chân Lạp Phong Thổ Ký là người đầu tiên viết hồi ký về hành trình đến nước Chân Lạp … Tiếp tục đọc