Tagged with Chế An

Việt Chiêm trường trận tân biên (phần 5)

Việt Chiêm trường trận tân biên (phần 5)

Chế An Việt Chiêm trường trận tân biên (phần 4) Theo như ghi chép của Toàn thư thì vào tháng 12/1127 Lý Nhân Tông mất, đến tháng 1/1128 có hơn 2 vạn người Chân Lạp đã tổ chức cướp bến Ba Đầu ở châu Nghệ An. Trong khoảng thời gian 1 tháng, kể từ khi thông … Tiếp tục đọc