Tagged with Châu Văn Tiếp

Châu Văn Tiếp

Châu Văn Tiếp

Bùi Thụy Đào Nguyên Châu Văn Tiếp hay Chu Văn Tiếp (Mậu Ngọ 1738 – Giáp Thìn 1784) tên tộc Châu Doãn Ngạnh, là danh tướng Việt Nam cuối thế kỷ 18 dưới thời Nguyễn Phúc Ánh, được người đời xưng tụng là một trong “Gia Định tam hùng”. Châu Văn Tiếp nguyên quán huyện … Tiếp tục đọc