Tagged with châu á

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 5

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 5

Phần 5 : Những trận hải chiến nổi tiếng thời cận đại – Châu Á thế kỷ 19 Biên dịch : hongsonvh Trận chiến sông Áp lục – Một phần của chiến tranh Giáp Ngọ năm 1894-95 Hoàn cảnh lịch sử của trận chiến sông Áp lục Trung Quốc dưới ách thống trị của Triều đình nhà … Tiếp tục đọc

Vấn đề giá trị quan châu Á: nghiên cứu so sánh châu Á và phương Tây

Vấn đề giá trị quan châu Á: nghiên cứu so sánh châu Á và phương Tây

Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin KHXH Việt Nam) Lời giới thiệu của trang Vanhoahoc.vn: Bàn về sự khác biệt giá trị giữa Châu Á và phương Tây, các nhà nghiên cứu thường có những ý tưởng chung là: Ở các xã hội Châu Á chắc chắn có những giá trị đặc thù so với phương Tây. … Tiếp tục đọc