Tagged with cách mạng văn hóa

Số phận bi thảm của mỹ nhân “khiêu vũ cùng Mao Trạch Đông”

Số phận bi thảm của mỹ nhân “khiêu vũ cùng Mao Trạch Đông”

Số phận bi thảm của mỹ nhân “khiêu vũ cùng Mao Trạch Đông” Thượng Quan Vân Châu sinh ra tại Vô Tích, Giang Tô. Năm 1937 khi kháng chiến chống Nhật bùng nổ, bà mới 16 tuổi, cùng chồng tị nạn tại Thượng Hải. Ban đầu để sinh kế, Thượng Quan Vân Châu làm nhân … Tiếp tục đọc

Cách mạng văn hóa là tội của ai?

Cách mạng văn hóa là tội của ai?

Hidematsu Hiyoshi[1] (trao đổi với giáo sư Mao Vu Thức) Trong thời đại Mao Trạch Đông, dân chúng không có quyền tự do ngôn luận, tự do theo đuổi nghề nghiệp, tự do cư trú và tự do đổi nơi cư trú. Điều mà người dân có thể làm chỉ là sự phục tùng. Bởi … Tiếp tục đọc