Tagged with Bauxite Việt Nam

Lịch sử 10 năm kiên định và dũng cảm của trang Bauxite Việt Nam

Lịch sử 10 năm kiên định và dũng cảm của trang Bauxite Việt Nam

Tính đến tháng 5-2019, trang Bauxite Việt Nam tồn tại vừa tròn 10 năm. Thoạt đầu chỉ là một bản Kiến nghị ký ngày 12.4.2009, gửi đến Nhà nước, Quốc hội và ĐCS Việt Nam ngày 17.4.2009, khẩn thiết yêu cầu nhà cầm quyền hãy tạm gác lại toàn bộ dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên để … Tiếp tục đọc