Tagged with Baldinotti

Đằng Ngoài dưới thời Trịnh Tráng

Đằng Ngoài dưới thời Trịnh Tráng

 Nguyễn Khắc Xuyên Đàng ngoài vào năm 1626 Năm 1626 là cao đỉnh của tình hình căng thẳng giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn, giữa Bắc Hà và Nam Hà, giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong. Về phía Cao Bằng thì tạm yên. Năm 1623 nhân việc nước có đại tang Trịnh Tùng mất, Mạc … Tiếp tục đọc