Tagged with apartheid

Huyền thoại Nelson Mandela

Huyền thoại Nelson Mandela

Thùy Dương Hãy tưởng tượng bạn lớn lên ở một đất nước mà uống nước nhầm vòi cũng có thể bị tống giam; nơi mà bạn làm việc như hàng xóm nhưng chỉ vì màu da nên lương cả năm không bằng lương một tuần của anh ta; một đất nước mà chính phủ coi … Tiếp tục đọc