Tagged with alexander

Alexandre Đại đế và Phật giáo

Alexandre Đại đế và Phật giáo

Etienne Lamotte Người dịch: Hà Hữu Nga  Kỷ niệm của Alexandre Đại đế tại Ấn Độ Việc ca thán về sự im lặng của người Ấn Độ đối với cuộc viễn chinh của Alexandre Đại đế tại Afghanistan và vùng tây bắc Ấn Độ năm 327 – 325 TCN và sự miễn cưỡng của các … Tiếp tục đọc