Tagged with Aleksandr G. Dugin

Học thuyết Tân Á Âu của Aleksandr G. Dugin và hệ luỵ địa chính trị của nó

Học thuyết Tân Á Âu của Aleksandr G. Dugin và hệ luỵ địa chính trị của nó

Hồ Sĩ Quý*  Aleksandr Gelievich Dugin (Александр Гельевич Дугин), giáo sư Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow Lomonosov, là nhà hoạt động chính trị có tư tưởng gây ảnh hưởng rất đáng kể ở Nga khoảng 30 năm nay. “Học thuyết Tân Á Âu” của ông là sự kế thừa những ý tưởng chống … Tiếp tục đọc