Tagged with Achille

Sử thi Iliade- Thi hào Homère- khúc XIX : Achille nguôi giận

Sử thi Iliade- Thi hào Homère- khúc XIX : Achille nguôi giận

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ thơ lục bát Tóm lược: Achille có vũ khí rồi, đòi muốn xuất quân ngay, vua Agamemnon thú nhận lỗi lầm mình vả cho người mang tới cho Achille những tặng vật như đã hứa. Nàng Briséis được đưa về dinh trại Achille và than khóc bên xác … Tiếp tục đọc