Tagged with 1989

Chiến trường Vị Xuyên: giải mã một cuộc chiến bị bỏ quên

Chiến trường Vị Xuyên: giải mã một cuộc chiến bị bỏ quên

Trương Nhân Tuấn “Mặt trận Vị Xuyên”, tên do phía VN đặt, TQ khởi động từ tháng 4 năm 1984, chấm dứt vào tháng 4 năm 1989, kéo dài đúng 5 năm. Địa bàn chiến dịch tổng cộng không quá 20 cây số chiều dài đường biên giới và độ sâu không quá 2,5 cây … Tiếp tục đọc