Tagged with 1968

50 năm sự kiện Mậu Thân (1968-2018)- Phần 2

50 năm sự kiện Mậu Thân (1968-2018)- Phần 2

 Lý Đăng Thạnh  II- CHIẾN SỰ NĂM 1968 1- Một số tình hình tháng 1-1968 Tính đến đầu tháng 1-1968, Quân lực Mỹ tại Việt Nam gồm có 9 sư đoàn, 1 trung đoàn thiết kỵ và 2 lữ đoàn độc lập, với tổng cộng 331.098 binh sĩ lục quân và 78.013 binh sĩ thủy … Tiếp tục đọc