Tagged with veda

Văn hóa Veda (1600 – 600 TCN)

Văn hóa Veda (1600 – 600 TCN)

Nguyễn Trần Tiến  Đại học Ravenshaw, Ấn Độ Lịch sử Ấn Độ bắt đầu với thời kỳ Văn minh lưu vực sông Ấn Độ, một nền văn minh phát triển hưng thịnh tại phần Tây Bắc tiểu lục địa Ấn Độ từ năm 3300 đến 1700 trước công nguyên. Nền văn minh thời đại đồ … Tiếp tục đọc