Tagged with veda

Một vấn đề xung quanh lý thuyết về nguồn gốc chủng tộc Arya của người Ấn

Một vấn đề xung quanh lý thuyết về nguồn gốc chủng tộc Arya của người Ấn

Lê Thị Hằng Nga Việc tìm hiểu về lịch sử của bất cứ quốc gia nào ở giai đoạn đầu cũng là một việc làm khó khăn không chỉ bởi sự tiếp cận hạn chế với các nguồn sử liệu đáng tin cậy mà còn bởi khoảng cách quá xa về thời gian khiến cho … Tiếp tục đọc

Văn hóa Veda (1600 – 600 TCN)

Văn hóa Veda (1600 – 600 TCN)

Nguyễn Trần Tiến  Đại học Ravenshaw, Ấn Độ Lịch sử Ấn Độ bắt đầu với thời kỳ Văn minh lưu vực sông Ấn Độ, một nền văn minh phát triển hưng thịnh tại phần Tây Bắc tiểu lục địa Ấn Độ từ năm 3300 đến 1700 trước công nguyên. Nền văn minh thời đại đồ … Tiếp tục đọc