Tagged with Sát Tả Bình Tây

Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn (1806-1874) là tác giả bài Hịch Sát Tả Bình Tây?

Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn (1806-1874) là tác giả bài Hịch Sát Tả Bình Tây?

  Nguyễn Văn Nghệ           Bài viết “ Đất và người Bình Định với chữ Quốc ngữ” của tác giả Nguyễn Thanh Quang đang công tác tại Sở VHTT&TT Bình Định đăng trên trang 65  Tạp chí Xưa& Nay số 461 tháng 7 năm 2015 có viết về Linh mục Đặng Đức Tuấn, người đã … Tiếp tục đọc