Tagged with Phạm Cao Dương

Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc Kháng Chiến Chống Pháp (1946-1954)

Đặc tính lãng mạn trong những năm đầu của cuộc Kháng Chiến Chống Pháp (1946-1954)

Phạm Cao Dương Chiến tranh đồng nghĩa với bom đạn, với súng gươm, với giết chóc, với gian lao, khổ ải, với tàn phá, hủy diệt,… mà lại nói tới lãng mạn, hay dù hẹp hơn, tới thi ca lãng mạn là một điều hoàn toàn nghịch lý, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng … Tiếp tục đọc

Công nghiệp của các triều Ngô, Đinh và Tiền Lê hay văn minh Việt Nam trong thế kỷ thứ mười

Công nghiệp của các triều Ngô, Đinh và Tiền Lê hay văn minh Việt Nam trong thế kỷ thứ mười

 Phạm Cao Dương Ba triều đại Ngô (939 – 965), Đinh (968 – 980) và Tiền Lê (980 –009) là ba triều đại đầu tiên trị vì nước Việt Nam độc lập sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc. Ngoại trừ các chiến thắng quân sự, ba triều đại này ít được những người học … Tiếp tục đọc

Nguồn gốc hai chữ “Văn Hiến” trong bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi

Nguồn gốc hai chữ “Văn Hiến” trong bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi

  Chung quanh hai chữ “Văn Hiến” trong bài “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi: Ai Đã Gọi Việt Nam Là Một Nước Văn Hiến? Phạm Cao Dương Văn hiến chi bang Câu văn “Duy ngã Đại Việt chi quốc thực vi văn hiến chi bang” mà học giả Trần Trọng Kim, trong Việt Nam Sử Lược dịch … Tiếp tục đọc