Tagged with nhà nguyễn

Vua Bảo Đại và dấu ấn 13 năm chấp chính (1932 – 1945)

Vua Bảo Đại và dấu ấn 13 năm chấp chính (1932 – 1945)

Hồ Thị Thu Nhuần* Bảo Đại vị hoàng đế thứ 13 đồng thời cũng là vị vua cuối cùng của vương triều Nguyễn (1802 – 1945). Ông sinh ngày 22.10.1913, năm 9 tuổi ông sang Pháp du học. Sau khi vua Khải Định qua đời, vua Bảo Đại được đưa về Huế làm lễ kế … Tiếp tục đọc

Con Rồng Việt Nam

Con Rồng Việt Nam

Bảo Đại LỜI MỞ ĐẦU Đây là cuốn sách do Hoàng Đế Bảo Đại viết. Ngài muốn phổ biến rộng rãi cho đồng bào Việt Nam, nhất là cho con cháu dòng Nguyễn Phước của Ngài, biết rõ cuộc sống của mình ra sao, từ khi sanh ra, đi học, làm Vua, chiến đấu cho … Tiếp tục đọc

Phong trào “Sát Tả” năm 1885 từ Quảng Nam vào đến Bình Thuận dưới ngòi bút của một giáo dân còn sống sót

Phong trào “Sát Tả” năm 1885 từ Quảng Nam vào đến Bình Thuận dưới ngòi bút của một giáo dân còn sống sót

Nguyễn Văn Nghệ   Tác phẩm “Cận đại Việt sử diễn ca Quyển nhứt”      Trong năm 2019, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. cho xuất bản tác phẩm “Cận đại Việt sử diễn ca Quyển nhứt” của tác giả Huỳnh Thiên Kim (1903-1971). Đây là một tác phẩm bằng thơ. Lời phi lộ của … Tiếp tục đọc