Tagged with Nguyễn Văn Huy

Quá trình hình thành các vùng biên giới Việt Nam

Quá trình hình thành các vùng biên giới Việt Nam

Nguyễn Văn Huy Lời mở đầu Cho tới nay công cuộc mở mang bờ cõi thường được biết đến qua cuộc Nam tiến, tức sự nới rộng lãnh thổ về phía Nam. Cuộc Nam tiến này thật ra cũng ít người nắm vững, người ta đại khái chỉ biết là nó bắt đầu từ năm … Tiếp tục đọc

Người Hoa tại Việt Nam (bài 1)

Người Hoa tại Việt Nam (bài 1)

Tượng đài Mạc Cửu ở Hà Tiên Nguyễn Văn Huy Lời nói đầu Sinh hoạt của người Hoa tại Việt Nam được rất nhiều người chú ý tới nhưng cũng ít ai biết rõ chi tiết về sự hiện hữu cũng như sinh hoạt của họ trong xã hội Việt Nam. Tìm hiểu nguồn gốc … Tiếp tục đọc