Tagged with Napoléon Bonaparte

Chính đáng và chính đáng hóa

Chính đáng và chính đáng hóa

Hoàng đế Napoloeon I Cao Huy Thuần Ai cho chú mày làm vua? Qui t’a fait roi? Tôi mượn một trang sử của Pháp để mở đầu câu chuyện giải trí này. Chẳng phải vì tôi mê gì nước Pháp, nhưng quả thật, động đến chuyện hiến pháp, dù chỉ để giải trí, không đâu giàu hiến … Tiếp tục đọc

Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte

Phạm Văn Tuấn HOÀNG ĐẾ NAPOLÉON BONAPARTE (1769 – 1821 ) Đối với các binh lính mà ông chỉ huy ngoài mặt trận, Napoléon được gọi bằng một tên thân mến là “Viên Hạ Sĩ nhỏ bé” (the Little Corporal). Napoléon là một vị tướng chỉ cao 1 thước 57 (5 ft 2 in.), chiều … Tiếp tục đọc