Tagged with Hoàng Kim

Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình

Từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình

Hoàng Kim Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông là một nhân vật hiếm có trong lịch sử, nghìn năm công tội. Thời gian và sự khen chê không thể xóa nhòa những dấu ấn nổi bật của Mao. Di sản của Mao Trạch Đông không chỉ là bốn bộ trước tác nổi tiếng “Luận … Tiếp tục đọc