Tagged with Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương (1772 – 1822)

Hồ Xuân Hương (1772 – 1822)

Hải Bằng & Bạch Cúc Chân Dung và Thân Thế       Thơ Hồ Xuân Hương được độc giả mọi giới hâm mộ kể cà thi sĩ ngoại quốc.  Thi sĩ Xuân Diệu (1916 – 1985) thán phục cách sử dụng chữ Nôm của bà nên đã gọi vinh danh bà là “Chúa Thơ … Tiếp tục đọc