Tagged with Hmong

Huyện Trạm Tấu

Huyện Trạm Tấu

  Khổng Đức Thiêm  Cùng với việc Khu tự trị Thái Mèo được đổi tên thành Khu tự trị Tây Bắc, Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II, ra ngày 27-12-1962, còn cho phép lập tỉnh Nghĩa Lộ – mà hầu hết đất đai thuộc tỉnh Yên Bái cũ (Than Uyên, Mù … Tiếp tục đọc

Tổ chức xã hội và bộ máy quản lí hành chính tỉnh Hà Giang trước tháng 8-1945

Tổ chức xã hội và bộ máy quản lí hành chính tỉnh Hà Giang trước tháng 8-1945

                                                                Khổng Đức Thiêm I . KHU VỰC NGƯỜI TÀY – NÙNG 1.1. Người Tày – Nùng và chính sách dân tộc của nhà nước phong kiến Là một trong những dân tộc, những chủ nhân đầu tiên có mặt từ thời kỳ Văn Lang – Âu lạc, do đó từ xa xưa, người Tày … Tiếp tục đọc